Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2015

skywriterr
9270 a601
Reposted fromosaki osaki viaoutline outline
skywriterr
3810 3578
Reposted fromretaliate retaliate viacheersbaby cheersbaby
skywriterr

"Mieć kogoś, kto by mnie rozumiał - oto moja jedyna potrzeba życiowa."

— Gabriel García Márquez "Miłość w czasach zarazy"

March 22 2015

skywriterr
4138 059c 500
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaoktawka oktawka
skywriterr
Reposted fromdobby dobby viaoktawka oktawka
3953 c3c1

b-aise:

$

Reposted fromsunlight sunlight viaoutline outline

March 17 2015

skywriterr
3572 94a3
Reposted fromthinredline thinredline viaoutline outline
3286 f63f 500
Reposted fromtwice twice viaoktawka oktawka
skywriterr
skywriterr
8923 d091
Reposted fromoutline outline
skywriterr
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia
— milsabelle's.soup.io
Reposted frommilsabelle milsabelle
skywriterr
Modlitwa przed zaśnięciem:
A jutro lub pojutrze ześlij mi kogoś z mocno rozwiniętym płatem czołowym. Kogoś komu, jeśli będzie trzeba, bez żalu pozwolę odejść.
Kogoś kogo imię nie będzie kolejnym błędem na liście.
Amen
— .

March 15 2015

skywriterr
5050 8e88
Reposted fromfitspro fitspro
skywriterr
6598 7e0a
Reposted fromfitspro fitspro
skywriterr
6729 d031
Reposted fromfitspro fitspro
skywriterr
9608 4613
Reposted fromnfading nfading vialucia-black lucia-black
skywriterr
7028 3e5d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline
skywriterr
skywriterr
0806 2161
Reposted fromoutline outline
skywriterr
Nie ufaj.
Nie przywiązuj się.
Nie czekaj.
Reposted fromyoursunrise yoursunrise vialucia-black lucia-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl